CEEAAM - Vagyonkezelés

Vagyonkezelés

Vagyonkezelés

A CEEAAM Zrt. magas színvonalú egyéni vagyonkezelést nyújt privát, vállalati és intézményi ügyfeleinek. A társaság feladata a rábízott vagyon értékének a megóvása, valamint a befektetési politika keretén belül az elérhető legmagasabb hozam biztosítása.

Bizalom

A CEEAAM Zrt. kiemelt fontosságot tulajdonít az ügyfeleivel történő bizalmi viszony kialakításának, valamint maximális diszkrécióval végzi tevékenységét. A vagyon-kezelés befektetője mindig egyedileg azonosítható személy, a vagyonkezelés alá vont befektetői vagyon mindig pontosan körülhatárolható és a befektető személyéhez rendelhető eszközök összessége. A CEEAAM Zrt. munkája során a befektetők vagyonáról az egyes befektetők szerint szétválasztott és a saját eszközöktől elkülönített, tételes és naprakész nyilvántartást vezet. A vagyonkezelés során a befektetőt rendszeresen tájékoztatjuk a javára kezelt vagyon összetételéről, tevékenységünkről és annak eredményességéről.

Személyes kapcsolat

Az emberek minden szolgáltató, de különösen a vagyonkezelők legfontosabb erőforrásai. A vagyonkezelésnek két irányzata van: a „nagyüzemi” vagyonkezelés és a „manufakturális”. Az előbbi irányzatot követik a kereskedelmi bankok, míg az utóbbit a befektetési szolgáltatásra fókuszáló pénzügyi intézmények, köztük a CEEAAM Zrt. képviselik. A személyes, bizalmi kapcsolatot az ügyfeleink minden esetben megkövetelik. Cégünk filozófiája és munkatársaival való kapcsolata között szoros a kapcsolat. A kereskedelmi bankok célja a piacvezető pozíció megszerzése, a profit rövid távú maximalizálása, a költségek leszorítása így egy nagy létszámú, erősen fluktuáló csapatot foglalkoztatnak. Ezzel szemben a személyes kapcsolatot előtérbe helyező, a hosszú távú együttműködésre törekvő vagyonkezelő cégek, mint a CEEAAM Zrt. egy kisebb, stabil törzsgárdával dolgozik.

Objektív teljesítménymérés

Tevékenységünk objektív mérőeszköze a portfóliókezelési szerződésben rögzített referencia index. A CEEAAM Zrt. teljesítményét a referencia indexe és az elért hozam különbsége jellemzi. Ügyfeleink összehasonlíthatják az általunk elért extrahozamot a versenytársunknál realizált számmal így dönthetnek az együttműködés meghosszabbításáról illetve lezárásáról.

Portfóliókezelési mandátum típusok

A portfólió-kezelési megbízások esetében különbséget teszünk a kötött (nem diszkrecionális), és a szabad felhatalmazású (diszkrecionális) portfólió-kezelés között. A két fogalom a portfólió-kezelő befektetésekkel kapcsolatos döntési szabadságát jelöli.

Kötött (nem diszkrecionális) portfóliókezelés

Kötött portfólió-kezelés esetén a CEEAAM Zrt. részére, általában a portfóliókezelőnk tanácsa alapján, minden esetben a befektető ad egyedi befektetésre megbízást, enélkül a portfólió-kezelő nem köthet konkrét befektetési ügyletet.

Szabad felhatalmazású (diszkrecionális) portfólió kezelés

Ügyfeleink dönthetnek úgy, hogy idő illetve szaktudás hiányában nem kívánnak aktívan részt venni a befektetési döntések meghozatalában és társaságunkra bízzák vagyonuk kezelését. A szabad felhatalmazású portfólió-kezelés során a CEEAAM Zrt. az egyedi befektetéseket saját belátása alapján, a befektető előzetes megkérdezése nélkül is végrehajthatja.

Befektetési Politika

A szerződéskötést megelőzően felmérjük leendő ügyfeleink befektetési céljait, kockázati preferenciáit majd javaslatot teszünk az optimális befektetési politikára. A befektetési politikát a portfólió kezelési szerződés mellékleteként írásba foglaljuk. A melléklet tartalmazza a befektetési tevékenység során betartandó szabályokat, megjelöli a választható befektetési eszközök körét, tartalmazza továbbá a portfóliószerkezeti korlátokat, így biztosítva, hogy csak a megbízónk által jóváhagyott mértékű kockázatokat vállaljuk a portfóliója terhére.

Eszközoszályok bemutatása

A vagyonkezelő szerződésben a befektetési politika definiálja a befektetési eszközök körét. Ügyfeleink meghatározhatják, hogy mely eszközosztályból kerülhessenek elemek a portfólióikba, kiküszöbölve az ismeretlen kockázatokat hordozó befektetéseket. A CEEAAM Zrt célja, hogy megtalálja azt a részvény és kötvény eszközosztályok közötti arányt, mely összhangban van ügyfele kockázatviselő hajlandóságával és képességével, jelenlegi és jövőbeli pénzügyi helyzetével, valamint a befektetések várható időhorizontjával.

  • Pénzpiaci eszközök

    Általánosságban az éven belül lejáró hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, mint diszkont kincstárjegyeket, egyéb vállalati diszkont papírokat, valamint a legkevésbé kockázatos likviditási befektetési jegyeket tartalmazza a pénzpiaci eszközosztály.

  • Kötvények

    A hagyományos eszközosztályokhoz elsősorban az államkötvényeket, jegybankok által kibocsátott eszközöket, diszkontkincstárjegyeket, államilag garantált kötvényeket, jelzálog kötvényeket és vállalati kötvényeket soroljuk. A kötvény eszközosztályt képviselik továbbá a bankok, önkormányzatok és egyéb szupranacionális szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, továbbá az átváltható, a lejárat nélküli, valamint a hybrid kötvénybefektetések is. A befektetések történhetnek forintban illetve más devizában egyaránt.

  • Részvények

    A részvény eszközosztályba tartoznak a magyar részvények (Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények) valamint a külföldi részvények, melyeken belül megkülönbözetünk régiós és globális részvény alosztályokat. A régiós részvények alatt olyan vállalatok részvényeit értjük, amelyek a régió tőzsdéin forognak, illetve amelyek közép-európai régióban tevékenykednek. A régió szűkebben vett országain túl ebbe az eszköz alosztályba tartoznak még Oroszországban, Törökországban, a balti államokban, illetve a volt FÁK köztársaságokban jegyzett papírok is. A globális részvények alosztályt a fontosabb nemzetközi tőzsdén forgó tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok alkotják. Ide tartoznak a továbbá a világ fejlődő országaiban (pl. Dél-Korea, Kína, Brazília, Oroszország és India) tevékenykedő cégek papírjai is. A CEEAAM Zrt. a külföldi részvénybefektetések esetében közvetett – a befektetési alapok révén történő – befektetéseket is alkalmaz.

Alternatív eszközosztályok

A fenti eszközosztályba soroljuk az árupiaci eszközökbe, hedgefundokba (fedezeti alapokba), külföldi ingatlanokba és devizákba történő befektetéseket. Ezeket a kitettségeket a CEEAAM Zrt ETF-ekbe (Exchange Traded Funds), illetve certifikátokba / warrantokba történő befektetéssel valósítja meg. Az alternatív eszközosztályok segítségével egy diverzifikáltabb portfóliót lehet kialakítani és így egy hosszabb távon kiszámíthatóbb hozamalakulást lehet elérni. Az alternatív eszközosztályok bevonásával hatékonyabb portfóliók állíthatók össze – melyek várható hozama magasabb azonos kockázat mellett.

Testre szabott igények

A portfólió kezelési szerződéseink rugalmasan alakíthatóak, mind lejárat, mind összetétel szempontjából. Véleményünk szerint az ideális megbízás legalább 3 éves időtávra szól, de befektetőink ennél rövidebb időszakot is meghatározhatnak. A mögöttes portfólió lehet bármilyen egyedi igények alapján összeállított részvénykosár, nemzetközi részvényindex, árupiaci index. Ügyfeleink igény szerint, bármikor felvehetnek portfoliókezelési számlájukról és bármikor be is fizethetnek rá tetszőleges összeget. A váratlan ki- illetve befizetés azonban kedvezőtlenül befolyásolhatja a befektetés hozamát ezért célszerű a ki- és a befizetési struktúra előre meghatározni. (Például a kifizetés legyen hozam optimalizált, rögzített minimális hozam, rendszeres kifizetés stb.)

Díjazás

Általában a díjazás két részből áll: egy fix díjból és egy sikerdíjból. A fix díj a CEEAAM kezeléssel kapcsolatos költségeit hivatott fedezni, míg a sikerdíj a portfólión elért hozam bizonyos százaléka.